Apple

About Us

"Apple Wealth for your Financial Health"

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นภายใต้เจตนารมณ์ที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้าทุกระดับ บนพื้นฐานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อย่างผู้มีประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้ารายย่อย ตลอดจนลูกค้าจากต่างประเทศ ล้วนได้รับการบริการที่เหนือความคาดหมาย ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายดาย ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า และนำไปสู่ความมั่นคงในระยะยาว

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเชีย จำกัด จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสร้างกลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ใหม่ทั้งหมด เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนผู้เล็งเห็นการณ์ไกล ภายใต้ปรัชญาองค์กรอันเรียบง่าย แต่แฝงความหมายอันมีนัยยะลึกซึ้ง นั่นคือ "Apple Wealth For Your Financial Health" หรือ "ดูแลสุขภาพการเงินของคุณสู่ความมั่งคั่ง" เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดหลักปฏิบัติเดียวกันคือ บริการลูกค้าโดยคำนึงถึงสุขภาพการลงทุนที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิต ภายใต้หลักการในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ภายใต้กรอบการทำงานดังต่อไปนี้

A Simple Way to create wealth สร้างสรรค์การลงทุนให้เป็นเรื่องง่าย ที่ทุกคนจะสามารถเรียนรู้ และเข้าถึงได้ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ และกระจายตำแหน่งบริการออกไปยังสถานที่สำคัญๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อบริการกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้อย่างทั่วถึง ขณะเดียวกัน ยังยกระดับการบริการสำหรับลูกค้าเดิมให้พิเศษยิ่งขึ้น โดยเน้นความสามารถในการวิเคราะห์ เจาะลึก อย่างแม่นยำ เพื่อให้คุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

A Trendy Innovation สร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร เพื่อให้คุณเข้าถึงการบริการที่รวดเร็ว ฉับไว และที่สำคัญ ลงทุนจากที่ไหนก็ได้ เพียงแค่คลิก ผลตอบแทนที่คุ้มค่าก็อยู่ในมือคุณ

A One Stop Service มุ่งมั่นสร้างสรรค์การให้บริการแบบ "รวมทุกสิ่งครบ จบในที่เดียว" ไม่ว่าจะเป็นการบริการผ่านเว็บไซต์ หรือการให้บริการที่ศูนย์ฯ ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยต้อนรับ และให้คำแนะนำด้านการลงทุนแบบ 360 องศา คุณจะได้รับประสบการณ์ของคำว่า "ลงทุนง่าย ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า ไม่เสียเวลา ตอบโจทย์ได้ถูกต้อง" เมื่อมาที่ศูนย์บริการของ Apple Wealth Securities

Add Money Smartly สร้างเงินให้งอกเงยอย่างชาญฉลาด โดยทุกบาทที่คุณลงทุนจะนำไปสู่การเพิ่มค่าในระยะยาว เหมาะสมกับทุกรูปแบบการใช้ชีวิต และเจตนารมณ์ในการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ หมายเลข 15 และได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และอนุพันธ์ ได้แก่ การเป็นนายหน้าตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไว้วางใจให้แอพเพิล เวลธ์ เป็นผู้ดูแลสุขภาพการเงินของคุณ คุณจะได้สัมผัสถึงมิติใหม่แห่งการลงทุนผ่านผู้มีประสบการณ์ ที่จะทำให้คุณได้ผลตอบแทนอย่างมั่งคั่ง ดังพันธะสัญญาของเราที่ว่า "Apple Wealth For Your Financial Health"

Thank you for visiting. Please come back soon for the full version!